Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
13.02.2017 zmena a doplnenie niektorých článkov Dohody č. 8/§50j/NS 2016/ŠR zo dňa 28.09.2016
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 13.02.2017
06.02.2017 nájom obecného nájomného bytu č. 2 v PD Vavrišan
175.61 €/mesiac s DPH Tatiana Stachová Obec Vavrišovo 06.02.2017
06.02.2017 zmena dohody č. 16/22/010/51 zo dňa 13.12.2016 v článku V. Kontaktné osoby
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 06.02.2017
01.02.2017 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.65000 €/m³ s DPH Peter Krivoš Obec Vavrišovo 31.01.2017
31.01.2017 poistenie UoZ pre výkon menších obecných služieb pre obec
5190027979
3.25 € s DPH Obec Vavrišovo Komunálna poisťovňa, a.s 27.01.2017
31.01.2017 nájom obecného nájomného bytu č. 12 v PD Vavrišan
143.25 €/mesiac s DPH František Házy Obec Vavrišovo 30.01.2017
31.01.2017 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.65000 €/m³ s DPH Ján Kohút Obec Vavrišovo 31.01.2017
31.01.2017 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.65000 €/m³ s DPH Jozef Droppa Obec Vavrišovo 31.01.2017
26.01.2017 nájom obecného nájomného bytu č. 22 v PD Vavrišan
203.78 €/mesiac s DPH Peter Herceg Obec Vavrišovo 25.01.2017
25.01.2017 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.65000 €/m³ s DPH Monika Kolláriková Obec Vavrišovo 25.01.2017
24.01.2017 zmena čl. III. Cena výpožičky
292.00 € s DPH Urbársky spolok vo Vavrišove Obec Vavrišovo 20.01.2017
23.01.2017 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.65000 €/m³ s DPH Marek Lesák Obec Vavrišovo 23.01.2017
18.01.2017 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
287.46 € s DPH Obec Vavrišovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 18.01.2017
11.01.2017 zmena dohody č. 16/22/010/51 zo dňa 13.12.2016 v článku V. Kontaktné osoby bod 1.
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 10.01.2017
03.01.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o zneškodnení odpadu
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Mesto Liptovský Hrádok 21.12.2016