Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva č. 2/2017 o nájme bytu

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: František Házy

Adresa objednávateľa: Vavrišovo

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: nájom obecného nájomného bytu č. 12 v PD Vavrišan

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť byt; List vlastníctva číslo: 1811; Katastrálne územie: Vavrišovo; Parcela číslo: 1097/2; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 280

Zmluvná cena: 143.25 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.01.2017

Datum zverejnenia: 31.01.2017

Dokumenty Pdf Zmluva o najme bytu 12 - 2-2017.pdf ( veľkosť: 242,8 KB, aktualizované: Pondelok 06. Február 2017 12:49 )