Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
13.02.2018 Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo slovenský plynárenský priemysel a.s. 13.02.2018
13.02.2018 Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo slovenský plynárenský priemysel a.s. 13.02.2018
12.02.2018 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.65000 €/m³ s DPH Dušan Porubiský Obec Vavrišovo 12.02.2018
12.02.2018 prevod vlastníckeho práva - novovytvorený pozemok C-KN 936/2 a 918/7 v k.ú. Vavrišovo
355.07 € s DPH Ing. Pavel Šitaj, Ing. Vladimír Šintaj, Elena Lukáčová Obec Vavrišovo 12.02.2018
02.02.2018 prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - parcela C-KN 918/8 vytvorená z E-KN č. 1157/1 v k.ú. Vavrišovo
104.28 € s DPH Ing. Július Janotka a Ing. Mária Janotková Obec Vavrišovo 02.02.2018
31.01.2018 nájom obecného nájomného bytu
165.56 €/mesiac s DPH Ing. Marek Ferianc Obec Vavrišovo 31.01.2018
31.01.2018 zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na pozemok KN-E 60 a 621/1 v k.ú. Vavrišovo
0.00 € s DPH Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Obec Vavrišovo 12.12.2017
30.01.2018 prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - parcela C-KN 918/9 vytvorená z parciel E-KN 94/1 a 1157/1
100.32 € s DPH Pavel Debnár a Iveta Debnárová Obec Vavrišovo 29.01.2018
29.01.2018 vecné bremeno uloženia inžinierskych sietí na pozemku parc. č. KN-E 1157/1 a 1157/2 v k.ú. Vavrišovo
1350.00 € s DPH LUDOSS, s.r.o. Obec Vavrišovo 29.01.2018
25.01.2018 dohoda o ukončení nájomného vzťahu
0.00 € s DPH Ing. Marek Ferianc Obec Vavrišovo 25.01.2018
24.01.2018 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 24.01.2018
19.01.2018 ukončenie zmluvného vzťahu
0.00 € s DPH Mária Drugajová Obec Vavrišovo 19.01.2018
16.01.2018 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.65000 €/m³ s DPH Dušan Majerčík Obec Vavrišovo 16.01.2018
28.12.2017 zabezbečenie zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Vavrišovo
27.00 €/hod s DPH Obec Vavrišovo Matúš Krivoš 28.12.2017
19.12.2017 Nájom obecného nájomného bytu
182.92 €/mesiac s DPH Dana Oršulová Obec Vavrišovo 19.12.2017