Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva č. 187/2017

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Monika Kolláriková

Adresa objednávateľa: Vavrišovo

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluvná cena: 0.65000 €/m³ s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.01.2017

Datum zverejnenia: 25.01.2017

Dokumenty Pdf zmluva 187 - 2017 Kolláriková Monika.pdf ( veľkosť: 259,2 KB, aktualizované: Streda 25. Január 2017 15:46 )