Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
03.01.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Mesto Liptovský Hrádok 21.12.2016
03.01.2017 Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií v k.ú. Vavrišovo
27.50 €/hod s DPH Obec Vavrišovo AGRO-LB s.r.o. 03.01.2017
27.12.2016 nájom obecného nájomného bytu v PD Vavrišan
265.76 €/mesiac s DPH Bc. Michal Krátký a Nikola Krátká Obec Vavrišovo 20.12.2016
27.12.2016 dodávka elektriny
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Stredoslovenská energetika, a.s. 16.12.2016
23.12.2016 zmena telekomunikačných služieb
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Slovak Telekom a.s. 12.12.2016
19.12.2016 nájom obecného nájomného bytu
143.15 €/mesiac s DPH Jozef Flajs a Andrea Flajsová Obec Vavrišovo 19.12.2016
19.12.2016 nájom obecného nájomného bytu
147.15 €/mesiac s DPH Norbert Dzuriak a Alena Dzuriaková Obec Vavrišovo 19.12.2016
14.12.2016 zriadenie záložného práva na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa
0.00 € s DPH Ministerstvo dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja SR Obec Vavrišovo 07.12.2016
14.12.2016 nájom obecného nájomného bytu v PD Vavrišan
300.89 €/mesiac s DPH Martin Pleva a Martina Foistová Obec Vavrišovo 13.12.2016
13.12.2016 odvádzanie splaškovej vody verejnou kanalizáciou
0.65000 €/m³ s DPH Mgr. Jana Olexová Obec Vavrišovo 12.12.2016
13.12.2016 zmena čísla návrhu z dôvodu duplicity
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Komunálna poisťovňa, a.s 12.12.2016
13.12.2016 aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 13.12.2016
07.12.2016 nájom nebytového priestoru v objekte Obecného úradu
416.00 €/rok s DPH Slovak Telekom, a.s. Obec Vavrišovo 07.12.2016
06.12.2016 nájom hrobového miesta
201600014
15.00 € s DPH Ing. Pavel Šintaj Obec Vavrišovo 06.12.2016
05.12.2016 nájom hrobového miesta
201600012
25.00 € s DPH Ing. Elena Teniaková Obec Vavrišovo 02.12.2016