Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva č. 77/2017

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Ján Kohút

Adresa objednávateľa: Liptovská Porúbka

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluvná cena: 0.65000 €/m³ s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.01.2017

Datum zverejnenia: 31.01.2017

Dokumenty Pdf zmluva 77 - 2017 Kohút.pdf ( veľkosť: 259,4 KB, aktualizované: Utorok 31. Január 2017 10:20 )