Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
14.12.2017 ukončenie nájmu pozemkov pri stavbách garáží
0.00 € s DPH nájomcovia v zmysle dohody Obec Vavrišovo 12.12.2017
13.12.2017 záväzok zmluvných strán uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena po realizácii stavby "Technická vybavenosť IBV v lokalite Pod Čelec - Vavrišovo"
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Ing. Matej Majerík 13.12.2017
12.12.2017 Poskytnutá finančná dotácia z rozpočtu obce Vavrišovo v roku 2017
780.84 € s DPH Mesto Liptovský Hrádok Obec Vavrišovo 01.12.2017
11.12.2017 úprava bankového spojenia nájomcu a ceny nájmu - viď dodatok č. 4
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Urbársky spolok vo Vavrišove, PS Vavrišovo 11.12.2017
28.11.2017 nájom obecného nájomného bytu
187.04 €/mesiac s DPH Ing. Petra Navrátilová a Ján Salva Obec Vavrišovo 27.11.2017
28.11.2017 stavebné úpravy kultúrneho domu
148950.00 € s DPH Obec Vavrišovo KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o. 28.11.2017
24.11.2017 nájom obecného nájomného bytu
163.68 €/mesiac s DPH Martin Škultéty Obec Vavrišovo 24.11.2017
22.11.2017 nájom obecného nájomného bytu
117.79 €/mesiac s DPH Michal Lizúch Obec Vavrišovo 22.11.2017
16.11.2017 nájom hrobového miesta
25.00 € s DPH Lida Trepáčová Obec Vavrišovo 16.11.2017
13.11.2017 nájom hrobového miesta
201700010
15.00 € s DPH Alena Halušková Obec Vavrišovo 09.11.2017
13.11.2017 vypustenie ustavovení o zriadení vecného bremena z kúpnej zmluvy uzavretej dňa 17.10.2017
0.00 € s DPH Ing. Marek Ferianc Obec Vavrišovo 10.11.2017
30.10.2017 aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 30.10.2017
20.10.2017 Užívanie pozemkov za odplatu
1 €/m² bez DPH Porubän poľnohospodár s.r.o. Obec Vavrišovo 17.10.2017
20.10.2017 Odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom, zriadenie vecného bremena
7.5 €/m² bez DPH Ing. Marek Ferianc Obec Vavrišovo 17.10.2017
17.10.2017 Ukončenie nájmu pozemkov
0.00 € s DPH Pavel Plávka Obec Vavrišovo 17.10.2017