Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva č. 269/2017

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Marek Lesák

Adresa objednávateľa: Vavrišovo

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluvná cena: 0.65000 €/m³ s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.01.2017

Datum zverejnenia: 23.01.2017

Dokumenty Pdf zmluva 269 - 2017 Lesák.pdf ( veľkosť: 259,1 KB, aktualizované: Pondelok 23. Január 2017 12:33 )