Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
01.12.2016 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania dobrovoľníckych služieb podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z.
5190026977
6.64 € s DPH Obec Vavrišovo Komunálna poisťovňa, a.s 28.11.2016
01.12.2016 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania dobrovoľníckych služieb podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z.
5190027976
6.64 € s DPH Obec Vavrišovo Komunálna poisťovňa, a.s 28.11.2016
30.11.2016 ukončenie podnájmu bytu č. 9 v PD Vavrišan
0.00 € s DPH Valéria Labánková Obec Vavrišovo 30.11.2016
30.11.2016 nájom obecného nájomného bytu v PD Vavrišan
143.25 €/mesiac s DPH František Házy Obec Vavrišovo 30.11.2016
30.11.2016 nájom obecného nájomného bytu v PD Vavrišan
147.27 €/mesiac s DPH Bc. Michal Škultéty Obec Vavrišovo 30.11.2016
30.11.2016 nájom obecného nájomného bytu v PD Vavrišan
203.78 €/mesiac s DPH Peter Herceg Obec Vavrišovo 30.11.2016
30.11.2016 nájom obecného nájomného bytu v PD Vavrišan
170.67 €/mesiac s DPH Jarmila Füsiová Obec Vavrišovo 29.11.2016
30.11.2016 nájom obecného nájomného bytu v PD Vavrišan
145.59 €/mesiac s DPH Marek Števček Obec Vavrišovo 30.11.2016
30.11.2016 nájom obecného nájomného bytu v PD Vavrišan
272.91 €/mesiac s DPH Peter Mikolaj a Jozefína Mikolajová Obec Vavrišovo 30.11.2016
30.11.2016 nájom obecného nájomného bytu v PD Vavrišan
218.93 €/mesiac s DPH Dana Oršulová a Miroslav Jamrich Obec Vavrišovo 30.11.2016
30.11.2016 nájom obecného nájomného bytu v PD Vavrišan
188.34 €/mesiac s DPH Ing. Miloš Jurena Obec Vavrišovo 30.11.2016
29.11.2016 nájom obecného nájomného bytu v PD Vavrišan
184.93 €/mesiac s DPH Štefan Mezovský Obec Vavrišovo 25.11.2016
29.11.2016 nájom obecného nájomného bytu v PD Vavrišan
147.89 €/mesiac s DPH Michal Lizúch Obec Vavrišovo 29.11.2016
29.11.2016 nájom obecného nájomného bytu v PD Vavrišan
186.62 €/mesiac s DPH Jana Drugajová Obec Vavrišovo 29.11.2016
29.11.2016 nájom obecného nájomného bytu v PD Vavrišan
210.39 €/mesiac s DPH Danica Gajdošová Obec Vavrišovo 29.11.2016