Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva č. 1/2017 o nájme bytu

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Peter Herceg

Adresa objednávateľa: Vavrišovo

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: nájom obecného nájomného bytu č. 22 v PD Vavrišan

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť byt; List vlastníctva číslo: 1811; Katastrálne územie: Vavrišovo; Parcela číslo: 1097/2; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 280

Zmluvná cena: 203.78 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.01.2017

Datum zverejnenia: 26.01.2017

Dokumenty Pdf Zmluva o najme bytu 22 - 1-2017.pdf ( veľkosť: 243,2 KB, aktualizované: Štvrtok 26. Január 2017 09:50 )