Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
07.11.2016 zmena v článku V. Kontaktné osoby
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 04.11.2016
31.10.2016 podnájom bytu č. 15 v PD Vavrišan
293.60 €/mesiac s DPH Martin Škultéty Obec Vavrišovo 31.10.2016
28.10.2016 nájom hrobového miesta
10.00 € s DPH Anna Dzuriaková Obec Vavrišovo 27.10.2016
28.10.2016 podnájom bytu č. 1 v BD Vavrišan
381.59 €/mesiac s DPH Jaroslava Zubajová Obec Vavrišovo 27.10.2016
28.10.2016 dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 5 v BD s.č. 311
0.00 € s DPH Bc. Sylvia Jandurová a Ing. Tomáš Jandura Obec Vavrišovo 27.10.2016
28.10.2016 dohoda o ukončení zmluvy o podnájme bytu č. 15 v PD Vavrišan
0.00 € s DPH Ing. Silvia Ambrózová Porubänová Obec Vavrišovo 27.10.2016
26.10.2016 nájom obecného nájomného bytu
160.92 €/mesiac s DPH Miroslava Hrčová Obec Vavrišovo 26.10.2016
24.10.2016 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.65000 €/m³ s DPH Tomáš Mader Obec Vavrišovo 24.10.2016
17.10.2016 Zmena výšky dotácie
1170.00 € s DPH Mesto Liptovský Hrádok Obec Vavrišovo 11.10.2016
06.10.2016 odklad splácania úveru
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Štátny fond rozvoja bývania 05.10.2016
29.09.2016 poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
3938.40 € s DPH Obec Vavrišovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 28.09.2016
28.09.2016 dodávka školského ovocia v školskom roku 2016/2017
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo FRUKTAL s.r.o. 21.09.2016
28.09.2016 podnájom bytu č. 14 v Polyfunkčnom dome Vavrišan
8/2016
288.36 €/mesiac s DPH Danica Gajdošová Obec Vavrišovo 28.09.2016
27.09.2016 Výmena SIM
43/2016
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Slovak Telekom a.s. 19.09.2016
14.09.2016 zmena bodu 1.1. kúpnej zmluvy
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Sabína Barborjak Galeková 01.09.2016