Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
19.07.2017 o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.65000 €/m³ s DPH Peter Majzlík Obec Vavrišovo 18.07.2017
18.07.2017 prenájom poľnohospodárskych pozemkov na poľnohospodárske využitie
278.06 €/rok s DPH AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. Obec Vavrišovo 17.07.2017
11.07.2017 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 10.07.2017
28.06.2017 nájom obecného nájomného bytu
182.92 €/mesiac s DPH Dana Oršulová Obec Vavrišovo 23.06.2017
28.06.2017 poskytnutie sponzorského daru
150.00 € s DPH Obec Vavrišovo Güde, s.r.o. 26.06.2017
28.06.2017 nájom obecného nájomného bytu
162.76 €/mesiac s DPH Michal Grünvaldský a Zuzana Grünvaldská Obec Vavrišovo 28.06.2017
27.06.2017 nájom nebytového priestoru č. 03 v PD s.č. 280
183.34 €/mesiac s DPH Ing. Marek Ferianc Obec Vavrišovo 27.06.2017
27.06.2017 nájom obecného nájomného bytu
203.74 €/mesiac s DPH Jozefína Mikolajová Obec Vavrišovo 26.06.2017
27.06.2017 nájom obecného nájomného bytu
170.45 €/mesiac s DPH Ján Gajdoš a Mária Gajdošová Obec Vavrišovo 26.06.2017
26.06.2017 nájom obecného nájomného bytu
167.42 €/mesiac s DPH Miroslav Pozor a Jana Halušková Obec Vavrišovo 26.06.2017
26.06.2017 nájom nebytového priestoru v PD 280
239.12 €/mesiac s DPH Sabína Bartková Obec Vavrišovo 26.06.2017
21.06.2017 o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.65000 €/m³ s DPH Valerián Plávka Obec Vavrišovo 21.06.2017
12.06.2017 Zriadenie záložného práva
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 05.06.2017
08.06.2017 zabezpečenie finančnej podpory pre poskytovanie sociálnej služby - domácej opatrovateľskej služby pre občanov s trvalým pobytom v obci Vavrišovo
449.18 €/mesiac s DPH Obec Vavrišovo Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Liptovský Mikuláš 31.05.2017
06.06.2017 o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.65000 €/m³ s DPH Lukáš Paculík Obec Vavrišovo 06.06.2017