Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
30.06.2011 nájom hrobového miesta
130
15.00 € Želmíra Vrlíková Obec Vavrišovo 29.06.2011
30.06.2011 nájom hrobového miesta
3
25.00 € Mrta Vrlíková Obec Vavrišovo 24.06.2011
30.06.2011 nájom hrobového miesta
35
15.00 € Elena Teniaková Obec Vavrišovo 24.06.2011
30.06.2011 nájom hrobového miesta
41
15.00 € Kvetoslava Boledovičová Obec Vavrišovo 27.06.2011
30.06.2011 nájom hrobového miesta
54
15.00 € Mária Šintajová Obec Vavrišovo 27.06.2011
30.06.2011 nájom hrobového miesta
57
15.00 € Želmíra Vrlíková Obec Vavrišovo 29.06.2011
30.06.2011 nájom hrobového miesta
60
15.00 € Viera Surovčeková Obec Vavrišovo 24.06.2011
30.06.2011 nájom hrobového miesta
67
25.00 € Július Kubina Obec Vavrišovo 27.06.2011
30.06.2011 nájom hrobového miesta
70
25.00 € Elena Teniaková Obec Vavrišovo 24.06.2011
30.06.2011 nájom hrobového miesta
5
10.00 € Božena Slabejová Obec Vavrišovo 28.06.2011
30.06.2011 o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
132/2011
0.50000 €/m³ Marianna Moravcová Tomčíková Obec Vavrišovo 21.06.2011
27.06.2011 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 32/061/10 - dodatok č. 1
32/061/10
195390.00 € Obec Vavrišovo Dexia banka Slovensko a.s. 27.06.2011
19.05.2011 nájom pozemku
HK 24/2011
0.09 €/m² Obec Vavrišovo Majerčíková Mária 26.04.2011
02.05.2011 nájom za pozemok
DK č. 47/2011
0.09 €/m² Obec Vavrišovo Dana Mudrová 26.04.2011
02.05.2011 nájom pozemku
DK č. 45/2011
0.09 €/m² Obec Vavrišovo Jana Vasilová 19.04.2011