Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva č. 261/2017

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Jozef Droppa

Adresa objednávateľa: Liptovský Hrádok

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluvná cena: 0.65000 €/m³ s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.01.2017

Datum zverejnenia: 31.01.2017

Dokumenty Pdf zmluva 261- 2017 Droppa.pdf ( veľkosť: 258,6 KB, aktualizované: Utorok 31. Január 2017 14:52 )