Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
29.11.2016 nájom obecného nájomného bytu v PD Vavrišan
227.36 €/mesiac s DPH Martin Škultéty Obec Vavrišovo 29.11.2016
29.11.2016 nájom obecného nájomného bytu v PD Vavrišan
242.45 €/mesiac s DPH Mgr. Katarína Olexová Obec Vavrišovo 29.11.2016
29.11.2016 nájom obecného nájomného bytu v PD Vavrišan
186.99 €/mesiac s DPH Ján Flajs Obec Vavrišovo 28.11.2016
29.11.2016 nájom obecného nájomného bytu v PD Vavrišan
241.28 €/mesiac s DPH Juraj Bartko a Jaroslava Bartková Obec Vavrišovo 28.11.2016
29.11.2016 nájom obecného nájomného bytu v PD Vavrišan
234.70 €/mesiac s DPH Lucia Rezníková a Mgr. Miroslav Navrátil Obec Vavrišovo 28.11.2016
29.11.2016 nájom obecného nájomného bytu v PD Vavrišan
200.07 €/mesiac s DPH Milan Krasuľa a Mgr. Lucia Krasuľová Obec Vavrišovo 29.11.2016
28.11.2016 nájom obecného nájomného bytu v PD Vavrišan
225.92 €/mesiac s DPH Ing. Petra Navrátilová a Ján Salva Obec Vavrišovo 25.11.2016
28.11.2016 ukončenie podnájmu bytu č. B 01 v PD Vavrišan
0.00 € s DPH Jaroslava Zubajová Obec Vavrišovo 28.11.2016
28.11.2016 nájom obecného nájomného bytu
159.56 €/mesiac s DPH Miroslava Dúbravcová Obec Vavrišovo 28.11.2016
25.11.2016 nájom obecného nájomného bytu v PD Vavrišan
184.93 €/mesiac s DPH Štefan Mezovský Obec Vavrišovo 25.11.2016
23.11.2016 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
557.40 € s DPH Obec Vavrišovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 22.11.2016
23.11.2016 ukončenie podnájmu bytu
0.00 € s DPH Nikola Hliničanová Obec Vavrišovo 23.11.2016
22.11.2016 nájom hrobového miesta
201600013
25.00 € s DPH Vilma Palovčíková Obec Vavrišovo 22.11.2016
16.11.2016 nájom hrobového miesta
201600015
25.00 € s DPH Július Vrlík Obec Vavrišovo 16.11.2016
11.11.2016 nájom hrobového miesta
25.00 € s DPH Katarína Schlegerová Obec Vavrišovo 07.11.2016