Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
05.06.2017 o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.65000 €/m³ s DPH Tatiana Perdeková Obec Vavrišovo 05.06.2017
05.06.2017 poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR
1400.00 € s DPH Obec Vavrišovo Dobrovoľná požiarna ochrana SR 02.06.2017
31.05.2017 nájom obecného nájomného bytu
149.92 €/mesiac s DPH Ing. Pavel Ambróz a Bc. Silvia Ambrózová Porubänová Obec Vavrišovo 30.05.2017
29.05.2017 výstavba vodovodu, splaškovej kanalizácie a odvodnenie komunikácie v obci Vavrišovo
84037.10 € s DPH Obec Vavrišovo STAVPOČ s.r.o. 29.05.2017
29.05.2017 zmena bodu 11.8. Zmluvy o dielo zo dňa 29.5.2017
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo STAVPOČ s.r.o. 29.05.2017
19.05.2017 o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.65000 €/m³ s DPH Iveta Adamová Obec Vavrišovo 19.05.2017
15.05.2017 nájom hrobového miesta
15.00 € s DPH Renáta Violová Obec Vavrišovo 15.05.2017
15.05.2017 nájom hrobového miesta
10.00 € s DPH Lýdia Halahijová Obec Vavrišovo 15.05.2017
12.05.2017 poskytovanie služby Telefonovanie
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Slovak Telekom, a.s. 11.05.2017
02.05.2017 Ukončenie nájmu nebytových priestorov
12/2017
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Slovak Telekom a.s. 02.05.2017
27.04.2017 Poskytnutie dotácie z prostriedkov ŽSK
11/2017
650.00 € s DPH Obec Vavrišovo Žilinský samosprávny kraj 27.04.2017
24.04.2017 Poskytovanie služby zberu biologického odpadu
9/2017
15.50 €/mesiac s DPH Enviro ways, s.r.o. Obec Vavrišovo 24.04.2017
24.04.2017 Úprava zmluvných podmienok
10/2017
0.00 € s DPH Verejnoprospešné služby Obec Vavrišovo 24.04.2017
20.04.2017 Sponzorský dar
8/2017
105.00 € s DPH Obec Vavrišovo Fibris, s.r.o. 18.04.2017
13.04.2017 nájom hrobového miesta
10.00 € s DPH Jozef Šuchtár Obec Vavrišovo 13.04.2017