Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
25.09.2017 dodávanie ovocia a zeleniny v školskom roku 2017/2018
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Fruktal s.r.o. 25.09.2017
22.09.2017 o nájme hrobového miesta
201700008
15.00 € s DPH Mgr. Lucia Krasuľová Obec Vavrišovo 22.09.2017
13.09.2017 dohoda o uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena po realizácii stavby "Stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice č. 256, Vavrišovo"
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Urbársky spolok vo Vavrišove, PS Vavrišovo 24.08.2017
31.08.2017 Nainštalovať na budúce odberné miesto meracie zariadenie, vybudovať pripojovací plynovod
23/2017
216.36 € s DPH Obec Vavrišovo SPP - distribúcia a.s. 23.08.2017
31.08.2017 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vavrišovo
6/2017 dot
120.00 € s DPH Slovenský Zväz protifašistických bojovníkov, obl. výb. LM Obec Vavrišovo 24.08.2017
22.08.2017 Prenechanie do bezplatného užívania salutné delo, drevené súdky, lavica,rámová píla
22/2017
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Ing. Pavel Doležal 21.08.2017
16.08.2017 poskytnutie finančného príspevku
200.00 € s DPH Obec Vavrišovo Komunitná nadácia Liptov 28.07.2017
09.08.2017 nájom hrobového miesta
201700009
10.00 € s DPH Soňa Lizuchová Obec Vavrišovo 09.08.2017
08.08.2017 o nájme hrobového miesta
25.00 € s DPH MUDr. Ivan Hudák Obec Vavrišovo 08.08.2017
07.08.2017 o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.65000 €/m³ s DPH Mgr. Petra Želonková Obec Vavrišovo 07.08.2017
25.07.2017 Peňažný dar na realizáciu projektu "Náučná a oddychová trasa Kuruckým chodníčkom po Vavrišove"
20/2017
5000.00 € s DPH Obec Vavrišovo Nadácia SPP 04.07.2017
24.07.2017 poskytnutie finančného príspevku na podporenú činnosť "Kamerový systém na ochranu budov a majetku obce"
500.00 € s DPH Obec Vavrišovo Žilinský samosprávny kraj 24.07.2017
21.07.2017 o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.65000 €/m³ s DPH Irena Šavrtková Obec Vavrišovo 21.07.2017
21.07.2017 nájom hrobového miesta
10.00 € s DPH Irena Šavrtková Obec Vavrišovo 21.07.2017
21.07.2017 nájom hrobového miesta
15.00 € s DPH Ing. Miroslav Štefanec Obec Vavrišovo 21.07.2017