Obsah

Obec Vavrišovo

Vítame Vás na stránkach obce Vavrišovo ktorá je vstupnou bránou do Vysokých Tatier. Prajeme všetkým návštevníkom webovej stránky Vavrišova príjemné chvíle naplnené spoznávaním našej obce. Tešíme sa záujmu prejavenému o našu obec návštevou týchto stránok a dúfame, že ju poctíte aj osobne.

Obec Vavrišovo leží vo východnej časti Liptovskej kotliny, v údolí rieky Belá. Je východiskovou obcou do Vysokých Tatier, z južnej strany ju ohraničuje diaľničný ťah Žilina - Košice. Panoramatickým pohľadom z obce vidieť pohoria Nízkych, Západných a Vysokých Tatier. Rozloha obce je 992 ha a rozprestiera sa v nadmorskej výške 680 - 720 m.n.m. Asi 70% územia obce tvorí poľnohospodárska pôda a asi 20% plochy tvoria lesy. Lokalita Hájik a Sihoť sú veľmi vyhľadávanou hubárskou oblasťou. 

Obec Varvišovo

Záložky

14.10.2019

Návrh Územného plánu obce Vavrišovo Zmeny a doplnky č. 2

Obec Vavrišovo oznamuje verejnou vyhláškou začatie prerokovania Návrhu "Územný plán obce Vavrišovo Zmeny a doplnky č. 2"

Detail

05.09.2019

Zmena času na stanovišti poštovej doručovateľky

Dňom 5.9.2019 sa mení čas stanovišťa poštovej doručovateľky pred obecným úradom na čas: od 12:00 h do 12:20 h

Detail

02.08.2019

Znečistenie odpadu 1

Znečistenie odpadu

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš nám poslali fotografie zo zberu odpadu plastov zo dňa 30.7.2019. Ak máte odvahu a pevný žalúdok nájdete ich vo fotogalérii.

Detail

31.07.2019

Trieď nápojové kartóny - ušetríš prírodné zdroje

Ako sa využívajú vyseparované nápojové kartóny

Detail

25.07.2019

Prebytky úrody

Informácia o existencii web stránky www.slovenskyvyrobca.sk

Detail

Fotogaléria

11.10.2019

Mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším

V stredu 9. októbra 2019 sa stretli na spoločnom posedení starší a jubilujúci občania našej obce. Posedenie im spestrili deti z materskej školy, zo základnej umeleckej školy aj z TK Jessy Vavrišovo. Zástupcovia obce navštívili aj pani Krivošovú - našu najstaršiu spoluobčianku.

Detail

11.10.2019

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života

V sobotu 5. októbra 2019 boli uvítaní do života naši najmladší spoluobčania.

Detail

01.10.2019

Bitka 2019 a Chodníčky k domovu

Bitka 2019 a Chodníčky k domovu

rekonštrukcia historicko-vojenských udalostí

Detail

30.08.2019

75. výročie SNP na Podbanskom

75. výročie SNP na Podbanskom

Položenie venca k pamätníkom na Podbanskom zástupcami obce Vavrišovo pri príležitosti 75. výročia SNP

Detail

02.08.2019

Znečistené odpady

Znečistené odpady

Takto to vyzerá v nádobách na separovanie plastov.

Detail

12.11.2018

Ako sme hlasovali 1

Ako sme hlasovali

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 554 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 341 Účasť voličov: 61,55 % Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu: 332 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ: 299 Výsledky volieb na starostu obce Vavrišovo: Ľubica Chlebová (NEKA): 177 hlasov Ľubomír Račko (NEKA): 155 hlasov Výsledky volieb na poslancov obecného zastupiteľstva: Tibor Trepáč (SNS): 205 hlasov Eva Trnková, Ing. (SNS): 188 hlasov Vladimír Švec, Mgr. (DOMA DOBRE): 168 hlasov Marek Ferianc, Ing. (SME RODINA - Boris Kollár): 164 hlasov Jozef Šuchtár, Mgr. (SNS): 148 hlasov Jozef Flajs (NEKA): 144 hlasov Marek Lesák (SME RODINA - Boris Kollár): 133 hlasov

Detail

11.11.2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí

Detail

13.09.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Vavrišovo

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Vavrišovo

Detail

13.09.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Vavrišove

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Vavrišove

Detail

27.08.2018

Oznámenie o menovaní zapisovateľky

Oznámenie o menovaní zapisovateľky,

Detail