Obsah

Obec Vavrišovo

Vítame Vás na stránkach obce Vavrišovo ktorá je vstupnou bránou do Vysokých Tatier. Prajeme všetkým návštevníkom webovej stránky Vavrišova príjemné chvíle naplnené spoznávaním našej obce. Tešíme sa záujmu prejavenému o našu obec návštevou týchto stránok a dúfame, že ju poctíte aj osobne.

Obec Vavrišovo leží vo východnej časti Liptovskej kotliny, v údolí rieky Belá. Je východiskovou obcou do Vysokých Tatier, z južnej strany ju ohraničuje diaľničný ťah Žilina - Košice. Panoramatickým pohľadom z obce vidieť pohoria Nízkych, Západných a Vysokých Tatier. Rozloha obce je 992 ha a rozprestiera sa v nadmorskej výške 680 - 720 m.n.m. Asi 70% územia obce tvorí poľnohospodárska pôda a asi 20% plochy tvoria lesy. Lokalita Hájik a Sihoť sú veľmi vyhľadávanou hubárskou oblasťou. 

Obec Varvišovo

Záložky

13.12.2019

Upozornenie polície

Nedajte šancu zlodejom, aby mali pekné Vianoce za Vaše peniaze

Detail

13.12.2019

Denník čistenia a kontroly komína

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši spracovalo v záujme zvyšovania protipožiarnej bezpečnosti a väčšej ochrany vlastníkov rodinných domov v prípade poistných udalostí  pri požiaroch komínov tlačovinu  „Denník čistenia a kontroly komína“, ktorú nájdete v prílohe.

Detail

12.12.2019

Otváracie hodiny obecného úradu a knižnice počas vianočných sviatkov  1

Otváracie hodiny obecného úradu a knižnice počas vianočných sviatkov

Oznamujeme občanom, že kancelária obecného úradu bude počas vianočných sviatkov:

Detail

11.12.2019

Dodatky k zmluvám s LVS, a.s.

Vážení občania, na základe pomenovania ulíc v našej obci Vám Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. (LVS) v týchto dňoch zasiela dodatky k zmluvám o odbere vody. Ponúkame Vám možnosť priniesť podpísané dodatky do kancelárie obecného úradu v úradných hodinách. Po zozbieraní dodatkov zabezpečíme ich doručenie na LVS.

Detail

11.12.2019

Cestovný poriadok platný od 15.12.2019

Dávame Vám do pozornosti cestovný poriadok platný od 15.12.2019

Detail

Fotogaléria

13.12.2019

Rozsvietenie vianočného stromčeka

Rozsvietenie vianočného stromčeka

Vianočný stromček rozsvietil Mikuláš.

Detail

16.10.2019

Opekačka v materskej škole

Opekačka v materskej škole

Spoločne strávené popoludnie v areáli MŠ

Detail

11.10.2019

Mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším

V stredu 9. októbra 2019 sa stretli na spoločnom posedení starší a jubilujúci občania našej obce. Posedenie im spestrili deti z materskej školy, zo základnej umeleckej školy aj z TK Jessy Vavrišovo. Zástupcovia obce navštívili aj pani Krivošovú - našu najstaršiu spoluobčianku.

Detail

11.10.2019

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života

V sobotu 5. októbra 2019 boli uvítaní do života naši najmladší spoluobčania.

Detail

01.10.2019

Bitka 2019 a Chodníčky k domovu

Bitka 2019 a Chodníčky k domovu

rekonštrukcia historicko-vojenských udalostí

Detail

12.11.2018

Ako sme hlasovali 1

Ako sme hlasovali

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 554 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 341 Účasť voličov: 61,55 % Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu: 332 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ: 299 Výsledky volieb na starostu obce Vavrišovo: Ľubica Chlebová (NEKA): 177 hlasov Ľubomír Račko (NEKA): 155 hlasov Výsledky volieb na poslancov obecného zastupiteľstva: Tibor Trepáč (SNS): 205 hlasov Eva Trnková, Ing. (SNS): 188 hlasov Vladimír Švec, Mgr. (DOMA DOBRE): 168 hlasov Marek Ferianc, Ing. (SME RODINA - Boris Kollár): 164 hlasov Jozef Šuchtár, Mgr. (SNS): 148 hlasov Jozef Flajs (NEKA): 144 hlasov Marek Lesák (SME RODINA - Boris Kollár): 133 hlasov

Detail

11.11.2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí

Detail

13.09.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Vavrišovo

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Vavrišovo

Detail

13.09.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Vavrišove

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Vavrišove

Detail

27.08.2018

Oznámenie o menovaní zapisovateľky

Oznámenie o menovaní zapisovateľky,

Detail

03.12.2019

Oznámenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Oznámenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

Detail

05.11.2019

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Detail

05.11.2019

Informácie pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29.2.2020.

Detail

21.10.2019

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Detail

21.10.2019

Žiadosť o voľbu poštou

vzor žiadosti

Detail