Obsah

2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 24.10.2018 Stiahnuté: 17x | 14.11.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ 17.09.2018 Stiahnuté: 40x | 03.10.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ 26.06.2018 Stiahnuté: 72x | 12.07.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ 30.05.2018 Stiahnuté: 96x | 11.06.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ 20.04.2018 Stiahnuté: 96x | 10.05.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ 14.03.2018 Stiahnuté: 86x | 29.03.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ 24.01.2018 Stiahnuté: 70x | 10.05.2018

2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ 29.11.2017 Stiahnuté: 70x | 28.03.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ 04.10.2017 Stiahnuté: 63x | 28.03.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ 23.08.2017 Stiahnuté: 92x | 26.03.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ 21.06.2017 Stiahnuté: 69x | 26.03.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ 17.05.2017 Stiahnuté: 69x | 26.03.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ 05.04.2017 Stiahnuté: 68x | 26.03.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ 22.02.2017 Stiahnuté: 68x | 26.03.2018

Zápisnica z rokovania OZ 25.01.2017 Stiahnuté: 67x | 26.03.2018

2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ 12.12.2016 Stiahnuté: 57x | 26.03.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ 24.11.2016 Stiahnuté: 65x | 26.03.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ 05.10.2016 Stiahnuté: 60x | 26.03.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ 15.08.2016 Stiahnuté: 58x | 26.03.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 20.01.2016 Stiahnuté: 61x | 26.03.2018

Stránka