Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
28.03.2018 Poskytnutie finančnej dotácie
4/2018
3500.00 € s DPH Telovýchovná jednota Liptov Vavrišovo Obec Vavrišovo 27.03.2018
28.03.2018 Poskytnutie finančnej dotácie
2/2018
1809.66 € s DPH Telovýchovná jednota Liptov Vavrišovo Obec Vavrišovo 27.03.2018
27.03.2018 Poskynutie finančej dotácie
3/2018
1557.15 € s DPH Mesto Liptovský Hrádok Obec Vavrišovo 27.03.2018
27.03.2018 Poskytnutie finančnej dotácie pre DHZ Vavrišovo
5/2018
2000.00 € s DPH Dobrovoľný hasičský zbor Vavrišovo Obec Vavrišovo 21.03.2018
27.03.2018 Poskytnutie finančnej dotácie pre TK Jessy Vavrišovo
1/2018
589.19 € s DPH TK Jessy Vavrišovo Obec Vavrišovo 26.03.2018
23.03.2018 vypožičanie podperných bodov (stĺpov) elektrických vedení
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Stredoslovenská distribučná, a.s. 22.03.2018
23.03.2018 bezplatné zverejňovanie oznámenia o plánovanom prerušení distribúcie elektrickej energie
0.00 € s DPH Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Vavrišovo 22.03.2018
23.03.2018 vytvorenie webového sídla s prezentáciou
830.00 € bez DPH Obec Vavrišovo Galileo Corporation s.r.o. 23.03.2018
23.03.2018 zabezpečenie bezchybnej prevádzky webového sídla
350.00 € bez DPH Obec Vavrišovo Galileo Corporation s.r.o. 23.03.2018
15.03.2018 Dodávka elektriny v BD 280 - NP3
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Stredoslovenská energetika a.s. 10.03.2018
14.03.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
10/2018
90.00 € s DPH Obec Vavrišovo Slovak Telekom a.s. 14.03.2018
08.03.2018 Zmena cenníka
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Mesto Liptovský Hrádok 01.03.2018
27.02.2018 zmena kontaktnej osoby
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 23.02.2018
22.02.2018 poskytovanie verejných služieb v súlade s platným cenníkom
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo O2 Slovaka, s.r.o. 22.02.2018
20.02.2018 nájom obecného nájomného bytu
256.89 € s DPH Eva Fidrichová a Bohuslav Fidrich Obec Vavrišovo 20.02.2018