Menu
Obec Vavrišovo
ObecVavrišovo

Kancelária obecného úradu

 • Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom
 • Obecný úrad najmä:

a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného                      zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce

b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného            zastupiteľstva obecnej rady a komisií

c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce

d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce

 • Prácu obecného úradu riadi starosta

Bc. Gabriela Pelcerová – ekonómka obce
tel. č. 044/5271073
e-mail: ekonom@vavrisovo.sk

 • vykonáva samostatnú prácu na úseku rozpočtovania, financovania a účtovníctva
 • zodpovedá za správu obecného majetku, evidenciu majetku podľa jednotlivých skupín a objektov
 • zodpovedá za inventarizáciu majetku a vedie operatívny pohyb majetku v priebehu roka
 • zodpovedá za mzdovú agendu zamestnancov obce
 • vypočítava a odvádza poistné do regionálnych poisťovní (zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a príspevok na zamestnanie)
 • vykonáva samostatnú odbornú prácu na vymedzenom úseku ekonomiky práce
 • kontroluje správnosť a úplnosť podkladov k dochádzke do zamestnania
 • vykonáva pokladničné operácie (vedenie pokladničnej knihy, vyhotovenie príjmových a výdavkových dokladov)
 • spracováva prehľady, výkazy a štatistiky
 • pripravuje podklady na rozhodovanie o poskytnutí sociálnej služby - opatrovateľskej služby na území obce
 • v súlade so schváleným rozpočtom vedie jednotlivé položky, včas dáva podklady pre jeho úpravu na rokovania
 • spracováva  projekty  podľa výziev jednotlivých ministerstiev na podanie žiadosti pre získanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu
 • vedie podací denník obecného úradu
 • vykonáva agendu na úseku školstva
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov
 • vykonáva odborné administratívne práce
 • zabezpečuje informačnú, organizačnú a evidenčnú prácu sekretariátu

Martina Veselovská – referentka obecného úradu
tel. č. 044/5271073
e-mail: referent@vavrisovo.sk

 • zodpovedá za zabezpečovanie správy miestnych daní a poplatkov na úrovni obce
 • zabezpečuje informačnú, organizačnú a evidenčnú prácu sekretariátu
 • vedie evidenciu obyvateľstva
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov
 • vedie podací denník obecného úradu
 • vykonáva odborné administratívne práce
 • spracováva prehľady, výkazy a štatistiky
 • vedie obecnú knižnicu, zabezpečuje dopĺňanie knižného fondu
 • vykonáva spracovanie zápisov do obecnej kroniky
 • zabezpečuje agendu spojenú so správou bytových domov
 • vyhotovuje nájomné zmluvy a dodatky spojené s obecnými nájomnými bytmi
 • vykonáva správu a evidenciu cintorínskych poplatkov
 • vyhotovuje nájomné zmluvy na hrobové miesta
 • vyhotovuje zmluvy a dodatky spojené s pripojením odberateľov na verejnú kanalizáciu
 • vykonáva správu a evidenciu poplatkov za stočné
 • vykonáva správu skladu CO materiálu
 • vedie evidenciu na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia
 • vykonáva činnosti súvisiace s muzeálnym zariadením Bitky pri Vavrišove, vykonáva evidenciu muzeálnych exponátov, sprevádza návštevníkov múzea
 • zabezpečuje a dopĺňa web stránku obce
 • zabezpečuje agendu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pri aktivovaní nezamestnaných
 • vykonáva pokladničné operácie (vedenie pokladničnej knihy, vyhotovenie príjmových a výdavkových dokladov)

Obecný úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Sviatok

Meniny má Oxana, Xénia, Erazim, Erazmus, Jaromil, Vlastimila

Zajtra má meniny Karolína, Kevin, Lino, Linus, Palmíro, Kaja, Klotilda, Lina, Lineta, Palmíra

Preklad (translations)

Obec Vavrišovo leží vo východnej časti Liptovskej kotliny, v údolí rieky Belá. Je východiskovou obcou do Vysokých Tatier. Panoramatickým pohľadom z obce je vidieť pohoria Nízkych, Západných a Vysokých Tatier.

​​

Úradné hodiny

PO 7:30 - 11:45 13:00 - 15:30
UT 7:30 - 11:45 13:00 - 14:30
ST 7:30 - 11:45 13:00 - 16:30
ŠT nestránkový deň
PI 7:30 - 11:45

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na