Obsah

Rozpočet

2021

Rozpočet obce na rok 2021 a výhľadový rozpočet na roky 2022 a 2023

Rozpočet obce Vavrišovo na roky 2021 - 2023.pdf Stiahnuté: 24x | 10.02.2021

Rekapitulácia rozpočtu na rok 2021 a výhľadový rozpočet na rok 2022 a 2023

Rekapitulácia rozpočtu obce Vavrišovo na roky 2021 - 2023.pdf Stiahnuté: 19x | 10.02.2021

Záverečný účet obce za rok 2020

Záverečný účet za rok 2020 - schválený.pdf Stiahnuté: 24x | 24.05.2021

2020

Údaje o plnení rozpočtu 2020

Údaje o plnení rozpočtu 2020

Plnenie rozpočtu 2020.pdf Stiahnuté: 24x | 10.02.2021

Záverečný účet za rok 2019

Zaverecny ucet obce Vavrišovo za rok 2019.pdf Stiahnuté: 25x | 10.02.2021

Rozpočet obce na rok 2020 a výhľadový na roky 2021 a 2022

Rozpočet obce Vavrišovo na roky 2020 - 2022.pdf Stiahnuté: 22x | 10.02.2021

Rekapitulácia rozpočtu na rok 2020 a výhľadový rozpočet na rok 2021 a 2022

Rekapitulácia rozpočtu obce Vavrišovo na roky 2020 - 2022.pdf Stiahnuté: 21x | 10.02.2021

2019

Záverečný účet obce Vavrišovo za rok 2018

Záverečný účet obce Vavrišovo za rok 2018

Zaverecny ucet obce Vavrišovo za rok 2018.pdf Stiahnuté: 138x | 28.06.2019

Schválený rozpočet obce Vavrišovo na rok 2019 a výhľadový rozpočet na roky 2020-2021

Schválený rozpočet 2019 - 2021

Rozpočet obce Vavrišovo na roky 2019 - 2021.pdf Stiahnuté: 219x | 30.11.2018

Rekapitulácia rozpočtu obce Vavrišovo na roky 2019-2021

Rekapitulácia rozpočtu obce Vavrišovo na roky 2019-2021

rekapitulácia - Rozpočet obce Vavrišovo na roky 2019 - 2021.pdf Stiahnuté: 189x | 30.11.2018

Údaje o plnení rozpočtu 2019

Údaje o plnení rozpočtu 2019.pdf Stiahnuté: 29x | 10.02.2021

2018

Schválený rozpočet obce Vavrišovo na rok 2018 a výhľadový rozpočet na roky 2019 a 2020

schvlen_rozpoet_obce_vavriovo_na_roky_2018_-_2020_1.pdf Stiahnuté: 275x | 28.03.2018

Plnenie príjmov rozpočtu 2018

plnenie príjmov za rok 2018.pdf Stiahnuté: 151x | 28.02.2019

Údaje o čerpaní rozpočtu 2018

Údaje o čerpaní rozpočtu za rok 2018.pdf Stiahnuté: 173x | 28.02.2019

2017

Údaje o rozpočte za rok 2017

Rozpočtové výdavky 2017

Údaje o rozpočte za rok 2017.pdf Stiahnuté: 287x | 28.03.2018

Údaje o rozpočte za rok 2017

Plnenie príjmov 2017

plnenie_prjmov_za_rok_2017.pdf Stiahnuté: 293x | 28.03.2018

Stránka

  • 1