Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.09.2019

Zmluva o dielo č. 17/2019

17/2019

18 466,24 EUR

Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s.r.o.

Obec Vavrišovo

11.09.2019

Nájomná zmluva o nájme pozemkov

Nájomná zmluva

1,00 EUR

Obec Vavrišovo

Urbársky spolok vo Vavrišove, pozemkové spoločenstvo Vavrišovo

05.09.2019

Rámcová kúpna zmluva

Rámcová kúpna zmluva

Neuvedené

Obec Vavrišovo

Prima Slovakia s.r.o.

05.09.2019

Zmluva o dielo č. 16/2019

Zmluva o dielo č. 16/2019

29 068,62 EUR

Miloš Choma

Obec Vavrišovo

30.08.2019

Zmluva o nájme bytu č. 310/6/2019

310/6/2019

175,00 EUR za mesiac

Anna Kubusová

Obec Vavrišovo

27.08.2019

Kúpna zmluva č. 21/2019 o prevode nehnuteľnej veci

Kúpna zmluva č. 21/2019

5,25 EUR

Obec Vavrišovo

Edita Šoltésová

26.08.2019

Zmluva o nájme bytu č. 311/2/2019

311/2/2019

184,00 EUR za mesiac

Martin Prochádzka a Silvia Prochádzková

Obec Vavrišovo

22.08.2019

Zmluva č. 6/2019 o nájme bytu

6/2019

200,00 EUR za mesiac

Michaela Zlejšia a Matúš Šteiniger

Obec Vavrišovo

20.08.2019

Zmluva č. 249/2019 o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 249/2019

0,74 EUR za 1m3

Jaroslav Majerčík

Obec Vavrišovo

07.08.2019

Zmluva č. 209/2019 o odvádzaní splaškovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 209/2019

0,74 EUR za 1m3

Bc. Michal Gažo

Obec Vavrišovo

07.08.2019

Zmluva č. 52/2019 o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 52/2019

0,74 EUR za 1m3

Stanislav Štetina

Obec Vavrišovo

07.08.2019

Zmluva č. 3/2019 o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 3/2019

0,74 EUR za 1m3

Michal Majerech

Obec Vavrišovo

30.07.2019

Zmluva č. 5/2019 o nájme bytu

5/2019

233,00 EUR za mesiac

Miroslav Jamrich

Obec Vavrišovo

24.07.2019

Darovacia zmluva č. 15/2019

15/2019

Neuvedené

Obec Vavrišovo

Milan Marič

23.07.2019

Mandátna zmluva č. 03-2019

03-2019

1 690,00 EUR

Ing. Igor Kmeť - ekomap

Obec Vavrišovo

23.07.2019

Zmluva o dielo č. UP-04/2019

UP-04/2019

4 400,00 EUR

Ing. arch. Vlasta Cukorová

Obec Vavrišovo

15.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/L/7

12/2019

1 000,00 EUR

Obec Vavrišovo

Žilinský samosprávny kraj

15.07.2019

Zmluva č. 59/2019 o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 59/2019

0,74 EUR za 1m3

Martin Sajbert

Obec Vavrišovo

04.07.2019

Darovacia zmluva

11/2019

150,00 EUR jednostopäťdesiat eur

Güde, s.r.o.

Obec Vavrišovo

03.07.2019

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva zo dňa 01.07.2019

975,00 EUR Deväťstosedemdesiatpäť eur

Ing. Peter Striha

Obec Vavrišovo

28.06.2019

Zmluva o nájme nebytového priestroru NP 03

Zmluva o nájme nebytového priestroru NP 03

180,00 EUR za mesiac

Michal Varga

Obec Vavrišovo

28.06.2019

Darovacia zmluvy

10/2019

500,00 EUR

Obec Vavrišovo

SVI Slovakia, s.r.o.

27.06.2019

Dohoda č. 19/22/012/6

Dohoda č. 19/22/012/6

Neuvedené

Obec Vavrišovo

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

27.06.2019

Dohoda o zabezpečení množstvového zberu komunálneho odpadu č. MZKO-21

MZKO-21

8,80 EUR

Ivan Striha

Obec Vavrišovo

21.06.2019

Zmluva č. 4/2019 o nájme bytu

4/2019

220,00 EUR za mesiac

Jozefína Mikolajová

Obec Vavrišovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: