Obsah

Základné dokumenty

Štatút Obce Vavrišovo Stiahnuté: 99x | 26.11.2018

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 86x | 26.11.2018

Program odpadového hospodárstva Stiahnuté: 79x | 27.03.2018

PHSR 2014 - 2020 Stiahnuté: 115x | 27.03.2018

Stránka

  • 1