Obsah

Základné dokumenty

Štatút Obce Vavrišovo Stiahnuté: 165x | 26.11.2018

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 138x | 26.11.2018

Program odpadového hospodárstva Stiahnuté: 146x | 27.03.2018

PHSR 2014 - 2020 Stiahnuté: 200x | 27.03.2018

Stránka

  • 1