Obsah

Základné dokumenty

Štatút obce Vavrišovo Stiahnuté: 41x | 16.10.2019

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 178x | 26.11.2018

Program odpadového hospodárstva Stiahnuté: 186x | 27.03.2018

PHSR 2014 - 2020 Stiahnuté: 257x | 27.03.2018

Stránka

  • 1