Obsah

Základné dokumenty

Štatút obce Vavrišovo Stiahnuté: 19x | 16.10.2019

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 157x | 26.11.2018

Program odpadového hospodárstva Stiahnuté: 162x | 27.03.2018

PHSR 2014 - 2020 Stiahnuté: 221x | 27.03.2018

Stránka

  • 1