Obsah

  • Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
  • Poslanci obecného zastupiteľstva podľa výsledkov volieb zo dňa 10.11.2018

         Ing. Marek Ferianc,  podnikateľ, SME RODINA - Boris Kollár

        Jozef Flajs, SZČO, NEKA

        Marek Lesák, podnikateľ, SME RODINA - Boris Kollár

        Mgr. Jozef Šuchtár, nákupca, SNS

        Mgr. Vladimír Švec, štátny zamestnanec, DOMA DOBRE

        Tibor Trepáč, technik elektroúdržby, SNS– zástupca starostky obce

        Ing. Eva Trnková, SŠ učiteľka, SNS