Obsah

Zodpovedná osoba:

BROS Computing, s.r.o.

Zádubnie 169, 010 03  Žilina

tel. +421 903 606458

e-mail: brosland@brosland.eu