Menu
Obec Vavrišovo
ObecVavrišovo

Získavanie informácií, podávanie žiadostí a opravných prostriedkov

Získavanie  informácií:

miesto: Obecný úrad Vavrišovo, Tatranská ulica 40/121, 032 42  Vavrišovo

čas: v úradných hodinách Obecného úradu vo Vavrišove

spôsob získavania informácií: ústne, písomne, elektronickou poštou na adrese

obec@vavrisovo.sk, www.slovensko.sk.

Podávanie  žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe obce pri ich vybavovaní (vrátane lehôt):

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

  • poštou na adresu: Obec Vavrišovo, Tatranská ulica č. 40/121,  032 42  Vavrišovo
  • osobne v podateľni Obecného úradu vo Vavrišove v úradných hodinách
  • elektronicky na adrese: obec@vavrisovo.sk, www.slovensko.sk.

Obec Vavrišovo postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi.

Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené platnou právnou úpravou.

Podávanie  opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce:

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

  • poštou na adresu: Obec Vavrišovo, Tatranská ulica č. 40/121,  032 42  Vavrišovo
  • osobne v podateľni Obecného úradu vo Vavrišove
  • elektronicky na adrese: obec@vavrisovo.sk, www.slovensko.sk.

Obec Vavrišovo leží vo východnej časti Liptovskej kotliny, v údolí rieky Belá. Je východiskovou obcou do Vysokých Tatier. Panoramatickým pohľadom z obce je vidieť pohoria Nízkych, Západných a Vysokých Tatier.

​​

Úradné hodiny

PO 7:30 - 11:45 13:00 - 15:30
UT nestránkový deň
ST 7:30 - 11:45 13:00 - 16:30
ŠT nestránkový deň
PI 7:30 - 11:45

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na