Obsah

Územný plán

Územný plán obce Vavrišovo - textová časť Stiahnuté: 776x | 26.03.2018

Výkresy k textovej časti ÚPN-O Stiahnuté: 533x | 26.03.2018

Výkres 1 - Riešenie širších vzťahov Stiahnuté: 433x | 26.03.2018

Výkres 2 - Doprava a ochrana prírody - katastrálne územie Stiahnuté: 423x | 26.03.2018

Výkres 4 - Verejné technické vybavenie Stiahnuté: 384x | 26.03.2018

Výkres 3 - Doprava a ochrana prírody - zastavané územie Stiahnuté: 367x | 26.03.2018

Výkres 5 - Návrh záberov poľnohospodárskej pôdy Stiahnuté: 397x | 26.03.2018

Výkres 6 s verejnoprospešnými stavbami - katastrálne územie Stiahnuté: 372x | 26.03.2018

Výkres 7 - Záväzné riešenie zastavaného územia Stiahnuté: 611x | 26.03.2018

Výkres 8 - Verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 375x | 26.03.2018

Dodadok č. 1 k VZN č. 51-2012 - ZaD č. 1 k UPN-O Stiahnuté: 343x | 26.03.2018

ZaD č. 1 k ÚPN-O - schéma Stiahnuté: 444x | 26.03.2018

ZaD č. 1 k ÚPN-O - legenda k schéme Stiahnuté: 365x | 26.03.2018

VZN č. 4/2020 - Zmeny a doplnky č. 2 k ÚPNO Stiahnuté: 124x | 11.12.2020

ZaD2 - schéma JUH Stiahnuté: 126x | 11.12.2020

ZaD2 - schéma SEVER Stiahnuté: 100x | 11.12.2020

Stránka

  • 1