Obsah

Územný plán

Územný plán obce Vavrišovo - textová časť Stiahnuté: 832x | 26.03.2018

Výkresy k textovej časti ÚPN-O Stiahnuté: 555x | 26.03.2018

Výkres 1 - Riešenie širších vzťahov Stiahnuté: 454x | 26.03.2018

Výkres 2 - Doprava a ochrana prírody - katastrálne územie Stiahnuté: 453x | 26.03.2018

Výkres 4 - Verejné technické vybavenie Stiahnuté: 404x | 26.03.2018

Výkres 3 - Doprava a ochrana prírody - zastavané územie Stiahnuté: 387x | 26.03.2018

Výkres 5 - Návrh záberov poľnohospodárskej pôdy Stiahnuté: 418x | 26.03.2018

Výkres 6 s verejnoprospešnými stavbami - katastrálne územie Stiahnuté: 387x | 26.03.2018

Výkres 7 - Záväzné riešenie zastavaného územia Stiahnuté: 653x | 26.03.2018

Výkres 8 - Verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 404x | 26.03.2018

Dodadok č. 1 k VZN č. 51-2012 - ZaD č. 1 k UPN-O Stiahnuté: 375x | 26.03.2018

ZaD č. 1 k ÚPN-O - schéma Stiahnuté: 475x | 26.03.2018

ZaD č. 1 k ÚPN-O - legenda k schéme Stiahnuté: 398x | 26.03.2018

VZN č. 4/2020 - Zmeny a doplnky č. 2 k ÚPNO Stiahnuté: 165x | 11.12.2020

ZaD2 - schéma JUH Stiahnuté: 173x | 11.12.2020

ZaD2 - schéma SEVER Stiahnuté: 139x | 11.12.2020

Stránka

  • 1