Obsah

Územný plán

Územný plán obce Vavrišovo - textová časť Stiahnuté: 662x | 26.03.2018

Výkresy k textovej časti ÚPN-O Stiahnuté: 442x | 26.03.2018

Výkres 1 - Riešenie širších vzťahov Stiahnuté: 352x | 26.03.2018

Výkres 2 - Doprava a ochrana prírody - katastrálne územie Stiahnuté: 317x | 26.03.2018

Výkres 4 - Verejné technické vybavenie Stiahnuté: 282x | 26.03.2018

Výkres 3 - Doprava a ochrana prírody - zastavané územie Stiahnuté: 282x | 26.03.2018

Výkres 5 - Návrh záberov poľnohospodárskej pôdy Stiahnuté: 302x | 26.03.2018

Výkres 6 s verejnoprospešnými stavbami - katastrálne územie Stiahnuté: 284x | 26.03.2018

Výkres 7 - Záväzné riešenie zastavaného územia Stiahnuté: 445x | 26.03.2018

Výkres 8 - Verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 277x | 26.03.2018

Dodadok č. 1 k VZN č. 51-2012 - ZaD č. 1 k UPN-O Stiahnuté: 285x | 26.03.2018

ZaD č. 1 k ÚPN-O - schéma Stiahnuté: 364x | 26.03.2018

ZaD č. 1 k ÚPN-O - legenda k schéme Stiahnuté: 297x | 26.03.2018

VZN č. 4/2020 - Zmeny a doplnky č. 2 k ÚPNO Stiahnuté: 34x | 11.12.2020

ZaD2 - schéma JUH Stiahnuté: 28x | 11.12.2020

ZaD2 - schéma SEVER Stiahnuté: 20x | 11.12.2020

Stránka

  • 1