Obsah

Územný plán

Územný plán obce Vavrišovo - textová časť Stiahnuté: 694x | 26.03.2018

Výkresy k textovej časti ÚPN-O Stiahnuté: 467x | 26.03.2018

Výkres 1 - Riešenie širších vzťahov Stiahnuté: 378x | 26.03.2018

Výkres 2 - Doprava a ochrana prírody - katastrálne územie Stiahnuté: 340x | 26.03.2018

Výkres 4 - Verejné technické vybavenie Stiahnuté: 308x | 26.03.2018

Výkres 3 - Doprava a ochrana prírody - zastavané územie Stiahnuté: 305x | 26.03.2018

Výkres 5 - Návrh záberov poľnohospodárskej pôdy Stiahnuté: 332x | 26.03.2018

Výkres 6 s verejnoprospešnými stavbami - katastrálne územie Stiahnuté: 308x | 26.03.2018

Výkres 7 - Záväzné riešenie zastavaného územia Stiahnuté: 489x | 26.03.2018

Výkres 8 - Verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 298x | 26.03.2018

Dodadok č. 1 k VZN č. 51-2012 - ZaD č. 1 k UPN-O Stiahnuté: 298x | 26.03.2018

ZaD č. 1 k ÚPN-O - schéma Stiahnuté: 387x | 26.03.2018

ZaD č. 1 k ÚPN-O - legenda k schéme Stiahnuté: 312x | 26.03.2018

VZN č. 4/2020 - Zmeny a doplnky č. 2 k ÚPNO Stiahnuté: 52x | 11.12.2020

ZaD2 - schéma JUH Stiahnuté: 56x | 11.12.2020

ZaD2 - schéma SEVER Stiahnuté: 41x | 11.12.2020

Stránka

  • 1