Menu
Obec Vavrišovo
ObecVavrišovo

Komisie OZ

1. Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

predseda komisie: Tibor Trepáč, SNS

členovia komisie: 

 • Ing. Marek Ferianc, Sme rodina - Boris Kollár 
 • Jozef Flajs, NEKA 
 • Mgr. Vladimír Švec, DOMA DOBRE

Pôsobnosť komisie:

 • posudzuje dodržiavanie ústavného zákona
 • preberá, uschováva a posudzuje oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov po zvolení do verejných funkcií starostu podľa Ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
 • je oprávnená požiadať verejného funkcionára o vysvetlenie v prípade pochybnosti o úpl­nosti alebo pravdivosti oznámenia
 • je oprávnená dať podnet na začatie konania podľa osobitého predpisu v prípade nedosta­točného vysvetlenia k oznámeniu
 • rieši sťažnosti podané na starostu, poslanca obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra obce
 • poskytuje informácie o týchto oznámeniach spôsobom a v rozsahu podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

2. Komisia stavebná a životného prostredia:

predseda komisie: Tibor Trepáč

členovia komisie:

 • Michal Grünvaldský
 • Ing. Matej Majerík
 • Tomáš Matfiak

Pôsobnosť komisie:

 • kontroluje nakladanie s komunálnym odpadom
 • spolupracuje pri kontrole zásobovania  vodou,
 • spolupracuje pri riešení  zabezpečovania prevádzky a opráv na ČOV
 • spolupracuje pri tvorbe a ochrane životného prostredia, pri správe a údržbe verejnej zelene
 • posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu obce, jej obstarávanie, schvaľovanie a zmeny
 • posudzuje koncepcie z hľadiska obce, vlastnú investičnú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov a rozvoja obce
 • úzko spolupracuje s pracovníčkou stavebného úradu
 • spolupracuje pri tvorbe VZN o miestnych daniach a poplatkoch

3. Komisia pre kultúru, šport, vzdelávanie a mládež:

predseda komisie: Marek Lesák

členovia komisie:

 • Adam Doležal
 • Alena Majeríková
 • Miroslav Navrátil
 • Lucia Rezníková
 • Andrea Švecová

Pôsobnosť komisie:

 • podieľa sa na tvorbe podmienok pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport
 • spracúva a predkladá stanoviská k finančným príspevkom poskytovaných obcou na výchovno-vzdelávacie školské, kultúrne aktivity a k návrhom investičných zámerov na podporu rozvoja
 • kontroluje tvorbu a náplň kroniky,
 • spracúva a predkladá stanoviská k návrhom rozvoja školstva a kultúry na území obce, k pamiatkovej    starostlivosti, k návrhom investičných akcií v oblasti školstva a kultúry mládeže a športu,
 • vo svojej práci spolupracuje s organizáciami
 • plní ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami obecného zastupiteľstva,
 • spracúva a predkladá stanoviská k projektom a aktivitám podporujúcich zapojenie mládeže do  života a rozvoja obce, na prevenciu drogových závislostí a pod.

4. Komisia pre verejný poriadok:

predseda komisie: Mgr. Vladimír Švec

členovia komisie:

 • Jozef Flajs
 • Marek Lesák

Pôsobnosť komisie:

 • predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku
 • spolupôsobí pri riešení susedských sporov alebo priestupkov proti spolunažívaniu
 • podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov

5. Komisia sociálna a pre spoluprácu s Materskou školou:

predseda komisie: Ing. Eva Trnková

členovia komisie:

 • Jana Gažová 
 • Lucia Šimovičová
 • Martina Veselovská

Pôsobnosť komisie:

 • posudzuje návrhy na starostlivosť o osamelých, chorých, sociálne slabších občanov,
 • posudzuje návrhy na sociálne – právnu ochranu detí a mládeže,
 • zabezpečuje zápis  občanov do pamätnej knihy obce a ich návštevu v domácnostiach pri jubileu v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami (u jubilantov 80, 85, 90 a viac),
 • zabezpečuje stretnutie občanov (70 a viacroční) v mesiaci október – Mesiac úcty k starším,  s prípravou občerstvenia a zápisom do pamätnej knihy obce,
 • podáva návrhy týkajúce sa zlepšenia a skvalitnenia životnej úrovne starších občanov,
 • spolupracuje s Jednotou dôchodcov,
 • spolupracuje s komisiou pre kultúru šport vzdelávanie a mládež pri podujatiach organizovaných obcou
 • predseda komisie je členom Rady materskej školy 
 • spolupracuje s vedením materskej školy pri zabezpečení programu na podujatiach organizovaných obcou  
 • oboznamuje starších spoluobčanov s možnosťou poskytovania stravy prostredníctvom oprávnenej osoby

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sviatok

Meniny má Patrik, Patrícia, Patrokles

Zajtra má meniny Oliver, Donald, Kastor, Veleslav, Velislav, Valibals, Veleslava, Velislava

Preklad (translations)

Obec Vavrišovo leží vo východnej časti Liptovskej kotliny, v údolí rieky Belá. Je východiskovou obcou do Vysokých Tatier. Panoramatickým pohľadom z obce je vidieť pohoria Nízkych, Západných a Vysokých Tatier.

​​

Úradné hodiny

PO 7:30 - 11:45 13:00 - 15:30
UT 7:30 - 11:45 13:00 - 14:30
ST 7:30 - 11:45 13:00 - 16:30
ŠT nestránkový deň
PI 7:30 - 11:45

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na