Obsah

Obec Vavrišovo

 

Obecný úrad a Materská škola budú dočasne zatvorené

– opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu

 

  • S ohľadom na preventívne opatrenia pri šírení koronavírusu bude od 23. marca 2020 do odvolania Obecný úrad vo Vavrišove pre stránky ZATVORENÝ. Uprednostnite preto telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie so starostkou obce alebo pracovníčkami obecného úradu.

Prosíme, aby ste obecný úrad v prípade potreby kontaktovali elektronicky na obec@vavrisovo.sk alebo referent@vavrisovo.sk. Vo výnimočných a súrnych prípadoch aj telefonicky - 044/527 10 73, 0904 633 244. 

Osobná návšteva obecného úradu bude možná len v nutných prípadoch a len po predchádzajúcom telefonickom alebo elektronickom dohovore so starostkou obce alebo pracovníčkami obecného úradu.

Vstup na úrad je povolený len s ochranným rúškom, prípadne inou ochranou tváre.

r

V uvedenom období bude zatvorená aj obecná knižnica.

  • Ústredný krízový štáb prijal aj opatrenie - zatvorenie škôl a školských zariadení a preto Materská škola vo Vavrišove bude od pondelka 16. marca 2020 do odvolania (pravdepodobne dva týždne)  ZATVORENÁ.

Žiadame rodičov, aby v tomto období prísne dodržiavali nariadenia Úradu hlavného hygienika SR.

  • Detské ihrisko pri bytových domoch je pre verejnosť zatvorené.
  • V evanjelickom kostole ani v modlitebni Bratskej jednoty baptistov sa nebudú do odvolania konať Služby Božie.
  • Ďalšie informácie nájdete v záložke Koronavírus (vľavo),  v Aktualitách alebo na Úradnej tabuli.

Ďakujeme za pochopenie.


 

Vítame Vás na stránkach obce Vavrišovo ktorá je vstupnou bránou do Vysokých Tatier. Prajeme všetkým návštevníkom webovej stránky Vavrišova príjemné chvíle naplnené spoznávaním našej obce. Tešíme sa záujmu prejavenému o našu obec návštevou týchto stránok a dúfame, že ju poctíte aj osobne.

Obec Vavrišovo leží vo východnej časti Liptovskej kotliny, v údolí rieky Belá. Je východiskovou obcou do Vysokých Tatier, z južnej strany ju ohraničuje diaľničný ťah Žilina - Košice. Panoramatickým pohľadom z obce vidieť pohoria Nízkych, Západných a Vysokých Tatier. Rozloha obce je 992 ha a rozprestiera sa v nadmorskej výške 680 - 720 m.n.m. Asi 70% územia obce tvorí poľnohospodárska pôda a asi 20% plochy tvoria lesy. Lokalita Hájik a Sihoť sú veľmi vyhľadávanou hubárskou oblasťou. 

Obec Varvišovo

Kalendár akcií

13.03.2020

Obecný úrad a Materská škola budú dočasne zatvorené

Opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu.

Detail

11.03.2020

Oznam Liptovskej vodárenskej spoločnosti

Oznam v súvislosti s koronavírusom

Detail

10.03.2020

Zber elektroodpadu 1

Zber elektroodpadu

V dňoch 4.5.2020 až 6.5.2020 sa uskutoční zber elektroopadu. Elektroodpad je potrebné priniesť do starej hasičskej zbrojnice: v pondelok a v utorok v čase od 8:00 do 15:00 h, v stredu v čase od 8:00 do 17:00 h.

Detail

04.03.2020

Koronavírus - informačné brožúry

V prílohách nájdete informačné brožúry v súvislosti s možným prepuknutím nákazy koronavírusom na území Žilinského kraja.

Detail

04.03.2020

Dotácia na úpravy Hasičskej zbrojnice

V januári 2020 boli na budove Hasičskej zbrojnice vo Vavrišove ukončené rekonštrukčné práce, na ktoré obec Vavrišovo získala dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Z dotačných prostriedkov sme skvalitnili stav budovy Hasičskej zbrojnice, dobudovali zázemie členom dobrovoľného hasičského zboru vo Vavrišove, ktorých činnosť je dôležitá tak pre obec ako aj pre jej obyvateľov. V rámci zázemia bola vybudovaná kúpeľňa a WC, technická miestnosť na umiestnenie plynového kotla. Zrealizovali sme plynovú, kanalizačnú a vodovodnú prípojku k budove Hasičskej zbrojnice, dokončili výmenu okenných výplní za plastové, zlepšili tepelno-izolačné vlastnosti budovy.

Detail