Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva č. 5/2017 o nájme bytu

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Dana Oršulová

Adresa objednávateľa: Vavrišovo

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: nájom obecného nájomného bytu

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť byt; List vlastníctva číslo: 1811; Katastrálne územie: Vavrišovo; Parcela číslo: 1097/2; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 280

Zmluvná cena: 182.92 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.06.2017

Datum zverejnenia: 28.06.2017

Dokumenty Pdf Zmluva o najme bytu 3 - 5-2017 - oršulová.pdf ( veľkosť: 243,4 KB, aktualizované: Streda 28. Jún 2017 13:43 )