Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva o nájme bytu č. 311/2/2017

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Miroslav Pozor a Jana Halušková

Adresa objednávateľa: Vavrišovo

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: nájom obecného nájomného bytu

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť byt; List vlastníctva číslo: 442; Katastrálne územie: Vavrišovo; Parcela číslo: 128/3; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 311

Zmluvná cena: 167.42 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.06.2017

Datum zverejnenia: 26.06.2017

Dokumenty Pdf Zmluva o najme bytu 311-3 - pozor 2017.pdf ( veľkosť: 240,9 KB, aktualizované: Pondelok 26. Jún 2017 07:59 )