Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby poskytujúceho sociálnu službu vo verejnom záujme

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa objednávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO objednávateľa: 00315834

Názov dodávateľa: Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Liptovský Mikuláš

Adresa dodávateľa: Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 31931871

Predmet zmluvy: zabezpečenie finančnej podpory pre poskytovanie sociálnej služby - domácej opatrovateľskej služby pre občanov s trvalým pobytom v obci Vavrišovo

Zmluvná cena: 449.18 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.05.2017

Datum zverejnenia: 08.06.2017

Dokumenty Pdf CZ ECAV L. Mikuláš.pdf ( veľkosť: 328,5 KB, aktualizované: Štvrtok 08. Jún 2017 07:21 )