Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva č. 6/2017 o nájme bytu

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Jozefína Mikolajová

Adresa objednávateľa: Vavrišovo

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: nájom obecného nájomného bytu

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť byt; List vlastníctva číslo: 1811; Katastrálne územie: Vavrišovo; Parcela číslo: 1097/2; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 280

Zmluvná cena: 203.74 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.06.2017

Datum zverejnenia: 27.06.2017

Dokumenty Pdf Zmluva o najme bytu 8 - 6-2017 - mikolajová.pdf ( veľkosť: 243 KB, aktualizované: Utorok 27. Jún 2017 07:41 )