Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva o nájme bytu č. 311/1/2017

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Ján Gajdoš a Mária Gajdošová

Adresa objednávateľa: Vavrišovo

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: nájom obecného nájomného bytu

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť byt; List vlastníctva číslo: 442; Katastrálne územie: Vavrišovo; Parcela číslo: 128/3; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 311

Zmluvná cena: 170.45 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.06.2017

Datum zverejnenia: 27.06.2017

Dokumenty Pdf Zmluva o najme bytu 311-1 - gajdoš 2017.pdf ( veľkosť: 241,4 KB, aktualizované: Utorok 27. Jún 2017 07:51 )