Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva o nájme nebytového priestoru NP 02

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Sabína Bartková

Adresa objednávateľa: Kráľova Lehota

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: nájom nebytového priestoru v PD 280

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť nebytový priestor; List vlastníctva číslo: 1811; Katastrálne územie: Vavrišovo; Parcela číslo: 1097/2; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 280

Zmluvná cena: 239.12 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.06.2017

Datum zverejnenia: 26.06.2017

Dokumenty Pdf Nájomná zmluva Vavrisan NP 2.pdf ( veľkosť: 271,2 KB, aktualizované: Pondelok 26. Jún 2017 10:29 )