Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva o nájme nebytového priestoru NP 03

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Ing. Marek Ferianc

Adresa objednávateľa: Vavrišovo

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: nájom nebytového priestoru č. 03 v PD s.č. 280

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť nebytový priestor; List vlastníctva číslo: 1811; Katastrálne územie: Vavrišovo; Parcela číslo: 1097/2; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 280

Zmluvná cena: 183.34 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.06.2017

Datum zverejnenia: 27.06.2017

Dokumenty Pdf Nájomná zmluva Vavrisan NP 3.pdf ( veľkosť: 272,5 KB, aktualizované: Utorok 27. Jún 2017 14:48 )