Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva č. 41/2017

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Valerián Plávka

Adresa objednávateľa: Ružomberok

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluvná cena: 0.65000 €/m³ s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.06.2017

Datum zverejnenia: 21.06.2017

Dokumenty Pdf zmluva 41-2017 plávka.pdf ( veľkosť: 259,4 KB, aktualizované: Streda 21. Jún 2017 14:11 )