Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva o zriadení vecného bremena

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Adresa objednávateľa: Žilina

IČO objednávateľa: 36442151

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na pozemok KN-E 60 a 621/1 v k.ú. Vavrišovo

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.12.2017

Datum zverejnenia: 31.01.2018

Dokumenty Pdf SSE -Borovie NN sieť.pdf ( veľkosť: 151,3 KB, aktualizované: Streda 31. Január 2018 13:30 )