Obec Vavrišovo

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Pavel Debnár a Iveta Debnárová

Adresa objednávateľa: Vavrišovo

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - parcela C-KN 918/9 vytvorená z parciel E-KN 94/1 a 1157/1

Zmluvná cena: 100.32 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.01.2018

Datum zverejnenia: 30.01.2018

Dokumenty Pdf debnár - KZ obec pozemky 1.pdf ( veľkosť: 159,9 KB, aktualizované: Utorok 30. Január 2018 07:34 )