Obec Vavrišovo

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Ing. Pavel Šitaj, Ing. Vladimír Šintaj, Elena Lukáčová

Adresa objednávateľa: Liptovský Hrádok, Brezno, Liptovský Mikuláš

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: prevod vlastníckeho práva - novovytvorený pozemok C-KN 936/2 a 918/7 v k.ú. Vavrišovo

Zmluvná cena: 355.07 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.02.2018

Datum zverejnenia: 12.02.2018

Dokumenty Pdf šintaj - KZ obec pozemky.pdf ( veľkosť: 163,7 KB, aktualizované: Pondelok 12. Február 2018 14:41 )