Obec Vavrišovo

Zmluva

Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa objednávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO objednávateľa: 00315834

Názov dodávateľa: slovenský plynárenský priemysel a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet zmluvy: Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.02.2018

Datum zverejnenia: 13.02.2018

Dokumenty Pdf Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu.pdf ( veľkosť: 1,1 MB, aktualizované: Utorok 13. Február 2018 12:41 )