Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva o zriadení vecného bremena

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: LUDOSS, s.r.o.

Adresa objednávateľa: Liptovský Hrádok

IČO objednávateľa: 44567057

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: vecné bremeno uloženia inžinierskych sietí na pozemku parc. č. KN-E 1157/1 a 1157/2 v k.ú. Vavrišovo

Zmluvná cena: 1350.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.01.2018

Datum zverejnenia: 29.01.2018

Dokumenty Pdf Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech susediacej parcely - LUDOSS, s.r.o..pdf ( veľkosť: 377,6 KB, aktualizované: Pondelok 29. Január 2018 13:01 )