Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva č. 98/2018

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Dušan Porubiský

Adresa objednávateľa: Vavrišovo

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluvná cena: 0.65000 €/m³ s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.02.2018

Datum zverejnenia: 12.02.2018

Dokumenty Pdf zmluva 98 -2017 porubiský.pdf ( veľkosť: 258 KB, aktualizované: Pondelok 12. Február 2018 10:35 )