Obec Vavrišovo

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Ing. Július Janotka a Ing. Mária Janotková

Adresa objednávateľa: Vavrišovo

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - parcela C-KN 918/8 vytvorená z E-KN č. 1157/1 v k.ú. Vavrišovo

Zmluvná cena: 104.28 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.02.2018

Datum zverejnenia: 02.02.2018

Dokumenty Pdf janotka - KZ obec pozemky final.pdf ( veľkosť: 159,2 KB, aktualizované: Piatok 02. Február 2018 11:26 )