Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva o nájme bytu č. 310/5/2018

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Ing. Marek Ferianc

Adresa objednávateľa: Vavrišovo

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: nájom obecného nájomného bytu

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť byt; List vlastníctva číslo: 442; Katastrálne územie: Vavrišovo; Parcela číslo: 128/4; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 310

Zmluvná cena: 165.56 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.01.2018

Datum zverejnenia: 31.01.2018

Dokumenty Pdf Zmluva o najme bytu 310-5 Ferianc Marek.pdf ( veľkosť: 284 KB, aktualizované: Streda 31. Január 2018 09:31 )