Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
07.09.2016 zmena a nahradenie znenia dohody č. 19/§52/2016/ŠR zo dňa 22.06.2016
487.74 € s DPH Obec Vavrišovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 31.08.2016
31.08.2016 Podnájom bytu č. 23 v BD 280
7/2016
236.57 €/mesiac s DPH Nikola Hliničanová Obec Vavrišovo 31.08.2016
30.08.2016 o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.65000 €/m³ s DPH Mgr. Marína Bartoňová Obec Vavrišovo 30.08.2016
19.08.2016 záväzok Odberateľa zber odpadov vymedzených v tejto zmluve za účelom ich spracovania a zhodnotenia
0.04 € s DPH Obec Vavrišovo Peter Bolek - EKORAY 14.06.2016
18.08.2016 prenájom obecného nájomného bytu
165.56 €/mesiac s DPH Mária Drugajová Obec Vavrišovo 17.08.2016
18.08.2016 prenájom obecného nájomného bytu
156.56 €/mesiac s DPH Anna Kubusová Obec Vavrišovo 17.08.2016
18.08.2016 prenájom obecného nájomného bytu
165.30 €/mesiac s DPH Martin Prochádzka a Silvia Prochádzková Obec Vavrišovo 17.08.2016
18.08.2016 prenájom obecného nájomného bytu
172.61 €/mesiac s DPH Roman Čabaj a Miroslava Čabajová Obec Vavrišovo 17.08.2016
18.08.2016 prenájom obecného nájomného bytu
159.56 €/mesiac s DPH Tomáš Jandura a Sylvia Jandurová Obec Vavrišovo 17.08.2016
10.08.2016 doplnenie čl. I Predmet zmluvy bod 3 predmetnej zmluvy
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Urbársky spolok vo Vavrišove 10.08.2016
10.08.2016 prenájom pozemkov špecifikovaných v čl. 2 predmetnej zmluvy
1.00 €/rok s DPH Obec Vavrišovo Urbársky spolok vo Vavrišove 10.08.2016
04.08.2016 Plakety pre ocenených pri príležitosti 730. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vavrišovo
416.00 € bez DPH Obec Vavrišovo Mgr. Katarína Olexová 01.08.2016
29.07.2016 podnájom bytu č. 12 v PD Vavrišan
6/2016
185.61 €/mesiac s DPH František Házy Obec Vavrišovo 29.07.2016
28.07.2016 nájom hrobového miesta
201600009
25.00 € s DPH Kvetoslava Krivošová Obec Vavrišovo 27.07.2016
27.07.2016 Zmena v článku V. bod 1. Dohody č. 16/22/010/4 zo dňa 11.01.2016
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 27.07.2016