Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva o nájme bytu č. 13/2016

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Bc. Michal Krátký a Nikola Krátká

Adresa objednávateľa: Vavrišovo

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: nájom obecného nájomného bytu v PD Vavrišan

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť byt; List vlastníctva číslo: 1811; Katastrálne územie: Vavrišovo; Parcela číslo: 1097/2; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 280

Zmluvná cena: 265.76 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.12.2016

Datum zverejnenia: 27.12.2016

Dokumenty Pdf Zmluva o najme bytu 280 - 13.pdf ( veľkosť: 242,9 KB, aktualizované: Utorok 27. December 2016 08:08 )