Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva č. 201/2016

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Mgr. Jana Olexová

Adresa objednávateľa: Vavrišovo

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: odvádzanie splaškovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluvná cena: 0.65000 €/m³ s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.12.2016

Datum zverejnenia: 13.12.2016

Dokumenty Pdf zmluva 201 - 2016 Olexova.pdf ( veľkosť: 259,3 KB, aktualizované: Pondelok 12. December 2016 09:19 )