Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa objednávateľa: Bratislava

IČO objednávateľa: 35763469

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: nájom nebytového priestoru v objekte Obecného úradu

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť nebytový priestor; List vlastníctva číslo: 442; Katastrálne územie: Vavrišovo; Parcela číslo: 154; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 40

Zmluvná cena: 416.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 07.12.2016

Datum zverejnenia: 07.12.2016

Dokumenty Pdf Zmluva o nájme nebyt. priest. - Slovak Telekom.pdf ( veľkosť: 3,5 MB, aktualizované: Streda 07. December 2016 12:50 )